Sigla Zenith Trading Consult

Editura Zenith Trading Consult

Acasă       Condamnat la tăcere! Până când?       De la căpușă la cătușă       Pescuitul eficient       ContactLt. Col. (r) Dumitru PrichiciRomânia tricolorăProiectul de Salvare Națională conceput de Dl. Dumitru Prichici poate fi înțeles prin parcurgerea în ordine a acestor documente:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   

Propunere privind o nouă Lege a Siguranţei Naţionale
a României, organizare şi funcţionare
a DIRECŢIEI GENERALE A SERVICIILOR DE INFORMAŢII

 
EXPUNERE DE MOTIVE

 În speranţa aplicării în practică a dorinţei de unificare a Serviciilor de Informaţii din România, pentru crearea unei FORŢE COERCITIVE, pentru separarea adevărului de minciună, pentru înlăturarea fermă a confuziei create cu premeditare între definițiile termenilor PUBLIC și STAT (descriși în dicționarul limbii române) în scopul însușirii fără drept a suveranității naționale de către organizația STAT confuzie ce încurajează infracționalitatea și nicidecum bunăstarea națiunii române –, propun:

O nouă Lege a Siguranţei Naționale a României şi a Direcţiei Generale a Serviciilor de Informaţii, prin UNIFICAREA ACTUALELOR STRUCTURI informativ-operative, legal constituite la nivel naţional, în scopul obţinerii, verificării, sintetizării, clasificării, comunicării şi valorificării informaţiilor în timp util ÎN ACTUL DE DECIZIE, ca o importantă verigă de legătură a anticelor principii democratice vulnerabile în prezent, în fata actualelor metode şi mijloace destabilizatoare, antidemocratice, utilizate în interese personale şi a partidelor politice.

Ca cetăţeni români, ne punem întrebarea, care este preţul libertăţii noastre, cât de importantă a fost, este şi va fi, activitatea Serviciilor de Informaţii în instaurarea ordinii şi liniştii publice, CREŞTEREA EFICIENŢEI INSTITUŢIILOR STATULUI PENTRU INSTAURAREA DEMOCRAŢIEI în România după 1989? Până când va fi furată avuţia naţională şi a cetăţenilor? Până când instituţiile publice vor fi acuzate de ineficienta?

Cât de eficientă este Legea Siguranței Naționale propusă, în comparaţie cu Legea 51/1991 care prin prevederile Art. 11, ABSOLVĂ CU PREMEDITARE de orice răspundere Preşedinţii şi Prim Miniştrii, nefiind incluşi în acest Art. 11, autoeliminându-se de la accesul la informaţii pentru a nu răspunde pentru faptele săvârşite cu premeditare, în fata legilor ?

DE CE Art. 27 şi 28 din Legea 51/1991 şi Art. 45 din Legea 14/1992, NU PERMIT PERSOANELOR cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, SĂ DENUNŢE în timp util POSIBILE ATENTATE la siguranţa naţională, despre care iau cunoştinţă în timpul şi după încetarea activităţii, denunţ aprobat numai cu încuviinţarea scrisă a şefului structurii din care fac parte? Cine a votat articole ce anulează transparența puterii statului şi implicit puterea cetăţenilor, neinformarea privind încălcarea legilor şi instaurarea haosului social, economic?

La baza eficienţei noii propuneri legislative, se afla exprimarea clară a unor PRINCIPII DE NECONTESTAT cum sunt: prevenţia, funcţionalitatea, adaptabilitatea, rentabilitatea, confidenţialitatea, forţa coercitiva a tuturor acestor principii aplicate, cuprinse în textul legii şi anexelor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12.

1. Organizarea şi funcţionarea D.G.S.I. pe principiul “UNIREA FACE PUTEREA”, subordonarea directă, tehnic-operativ, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi, constituțional, Comisiei Parlamentare de Control a DGSI.

2. CSAT şi DGSI aplica MĂSURI DE PREVENIRE cuprinse în Cap. I, II, III, IV şi V din Legea Siguranţei Naţionale propusă ÎN SCOPUL ELIMINĂRII încălcării acestor prevederi.

3. RESPECTAREA acestor PREVEDERI, VA CONTRIBUI în mod substanţial LA REDUCEREA NUMĂRULUI DE OBIECTIVE SUPRAVEGHEATE de către serviciile de informaţii la nivel naţional, PRIN DESCURAJAREA ŞI ELIMINAREA PRACTICILOR privind: corupţia, şantajul, traficul de influenţă, abuzurile de putere, ce au crescut fără precedent după 1989.

Costurile suportate de la bugetul public până în prezent fiind uriaşe, iar cei supravegheaţi, pe lângă imaginea şi starea de spirit deprimantă urmare anchetelor, arestării şi condamnărilor, au fost lăsaţi să săvârşească fapte penale, fără avertizare scrisă, compromiţând Preşedinţi, Parlamentari, Prim Miniştri, Miniştri, personalităţi publice şi simpli cetăţeni.

Pentru aceste motive propun ca protecţia informativ-operativă, să se aplice în mod permanent preventiv, persoanelor care deţin titlul de Demnitari de Stat şi Publici atestaţi ca membri ai Clubului Elitelor (anexa 6 şi 9 la LSNR), în perioada ocupării funcţiei publice.

4. SUPRAVEGHEREA modului de transmitere a INFORMAŢIILOR de la surse, secretizate, analizate, sintetizate şi stocate în Banca de Date Operative la dispoziţia factorilor de decizie la nivel naţional, de către ofiţerii specializaţi ai SSI, este necesară pentru STOPAREA UTILIZĂRII INFORMAŢIILOR ÎN SCOPUL şantajului, sabotării factorilor de decizie, obţinerii unor foloase materiale în interes personal sau de grup.

5. DEGREVAREA DGSI, de atribuţiile cuprinse în prezentele propuneri de lege, DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE PRIVATE, PJP cod CAEN 7460 şi Detectivii Particulari DP în mod operativ, în vederea concentrării întregii activităţi a DGSI asupra sectoarelor strategice, PENTRU REDUCEREA CHELTUIELILOR de la bugetul public.

6. ACTIVITATEA Serviciului Resurse Umane SRU în cadrul DGSI este benefică pentru faptul că FACE POSIBILĂ ORICE înlocuire sau REDISTRIBUIRE DE CADRE în timp de pace, de crize său război.

7. ECONOMIILE FINANCIARE realizate prin aplicarea prevederilor Legii Siguranţei Naţionale propuse, de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale a Serviciilor de Informații, SUNT IMPORTANTE, schimbarea fiind de natură administrativ-organizatorică, fără a fi afectată activitatea tehnico-informativ-operativă pe plan intern şi extern, fiind suficientă o SIMULARE paralelă a activităţii curente a actualului sistem şi cel propus, timp de 30 zile lucrătoare, de la data publicării în Monitorul Oficial.

8. Actualele efective militare şi civile a Serviciilor de Informaţii pe plan intern şi extern vor fi încadrate în noua propunere de organizare a DGSI, pe principiul „omul potrivit la locul potrivit” cu un înalt spirit patriotic românesc, responsabilitate şi sacrificiu, fără vicii de comportament în familie şi societate, sănătoşi psihic, fizic, cu nivel de cultură socio-politică şi profesională corespunzător funcţiei.

9. FORŢA COERCITIVĂ a prevederilor Legii Siguranţei Naţionale şi a DGSI, propusă ca veriga lipsă în lanţul principiilor democraţiei şi a măsurilor de prevenire, asigură CETĂŢENILOR români DREPTUL INALIENABIL la SECURITATE şi PROSPERITATE cu demnitate, imperios necesară pentru SIGURANŢA NAŢIONALĂ a ROMÂNIEI ca membru al UNIUNII EUROPENE, N.A.T.O şi Spaţiului Schengen.

10. Preţul informaţiilor şi prevenirii dezastrelor posibile să se producă cu sau fără premeditare este mult mai mic faţă de preţul înlăturării urmărilor dezastrelor, din acest motiv consider eficienta eliminarea din faşă a oricărei tentative sau pedepsirea exemplară a celor care au deţinut informaţii şi din diverse motive nu au oprit la timp producerea acestora.

11. Noua lege a Siguranţei Naţionale a României, prin prevederile anexei 6 şi 9, oferă electoratului posibilitatea alegerii, între „politicieni” şi Demnitarii atestaţi ca membri ai Clubului Elitelor, pentru reducerea numărului politicienilor şi funcţionarilor publici veroşi, actuali şi viitori puşcăriaşi, a căror costuri de întreţinere se ridică la cca. 200 mil. euro anual, sume ce pot fi utile pentru sănătatea şi prosperitatea naţiunii române.

12. Susţinătorii acestui proiect de lege, pot fi persoane fizice sau juridice indiferent de opţiunea politică, condiţia fiind înţelegerea sensului şi rolului fiecărei prevederi din prezenta propunere legislativă, pentru implementarea cu succes, în termen de 30 de zile lucrătoare în condiţiile impuse în anexa 4 la LSNR.

 Întocmit,

Lt.Col.(r) Dumitru Prichici

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  


Condamnat la tăcere! Până când? - o carte plină de dovezi ale corupției din România, scrisă de lt. col. (r) Dumitru PrichiciDe la căpușă la cătușă, o carte despre cum poate scăpa România de politicienii căpușari (corupți), scrisă de lt. col. (r) Dumitru PrichiciCumpărați acum!

Dacă locuiți în România, comandați cărțile aici: http://www.librariacoresi.ro/shop?&search=Dumitru%20Prichici

Dacă locuiți în afara României, comandați cărțile aici: http://amzn.to/2CITd5W (sau de pe site-ul Amazon aferent țării în care locuiți).

Dacă doriți edițiile electronice ale cărților, faceți click aici: http://www.ibooksquare.ro/Home/Search?searchtext=Dumitru%20PrichiciDocumente de maxim interes... click aici!

Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, scrieţi-ne la: zenith@zenithtrading.ro