Sigla Zenith Trading Consult

Editura Zenith Trading Consult

Acasă       Condamnat la tăcere! Până când?       De la căpușă la cătușă       Pescuitul eficient       ContactLt. Col. (r) Dumitru PrichiciRomânia tricolorăProiectul de Salvare Națională conceput de Dl. Dumitru Prichici poate fi înțeles prin parcurgerea în ordine a acestor documente:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   


Anexa 6 la LSNR

Demnitari de Stat şi Publici


Propunere privind selecţia conducătorilor instituţiilor de stat şi publice, candidaţi pentru alegeri: europarlamentare, parlamentare, prezidenţiale şi administrative pe plan intern şi extern.

Metamorfoza COMUNITĂŢILOR omeneşti stabilite de milenii pe teritorii delimitate de graniţe istorice naturale sau artificiale numite TARI, a condus la apariţia unor POPOARE SUVERANE statornicite, numite NAŢIUNI, formate din populaţia majoritară ca origine, cultură, tradiţii, limba şi din minorităţi etnice, administrate de organizaţia privată autodenumita STAT, arogându-şi fără drept suveranitatea asupra NAŢIUNII.

Astfel de emanaţi, îşi arogă fără drept, subordonarea intereselor NAŢIUNII deşi poporul este suveran, partidele politice având programe de guvernare şi interese diametral opuse, conflictuale, contrare intereselor poporului suveran, prosperităţii cu demnitate a naţiunii pe termen scurt, mediu şi lung.

Această formă de coabitare de la apariţia ei şi până în zilele noastre, nu a fost lipsită de conflicte care au condus la revolte, războaie civile şi la dispariţia totală sau parţială a unor colectivităţi, coabitare ce continua spre acelaşi deznodământ, în ţări ai căror politicieni sunt fără scrupule, fără demnitate, avizi de putere, abili demagogi, indiferent din ce partid fac parte.

Pericolul cel mai grav îl constituie doctrinele unor partide politice efemere, a căror orientare politică este folosită după preluarea puterii, în beneficiul altor state, pentru reprimarea adversarilor politici, suspendarea democraţiei şi instalarea dictaturii.

În prezent, România se afla la răscruce de drumuri, politicieni cu funcţii decisive în STAT, sunt „determinați” de forţe obscure să se manifeste violent împotriva Instituţiilor DEMOCRATICE, motiv pentru care propun:

1. Selecţionarea Demnitarilor de Stat sau Publici, evaluaţi, examinaţi şi atestaţi ca membri ai Clubului CE, prevăzută la Anexă 9, propozabili ocupării fotoliilor din Parlamentul European, Parlamentul României, Preşedinţie, Guvern, Justiţie, Instituţii de Stat şi Publice.

Nouă procedură de selecţie a Demnitarilor cuprinde: Examenul preliminar mulţi disciplinar, precedat de examenul psiho-moral, sportul minţii, dovada cazier judiciar antecedente penale, naţionalitate şi cetăţenie romana, creştini, condiţii eliminatorii urmate de înscrierea pentru susţinere examenul în faţa Comisiei formată din: Academicieni, în baza Legii 752 din 27.12.2001 Art. 3 alin.2 şi a Statutului Academiei din 2009 Art. 6 alin. 1 punct 20, profesori universitari şi specialişti pe plan naţional, internaţional cu lucrări de prestigiu necontestate.

Examenul multidisciplinar privind: competenţa profesională, realizări profesionale de excepţie, nivel cultura generală, arta conversaţiei, oratorie, reguli de protocol, cunoaşterea principiilor democratice, onestitate, limbi străine, neafiliaţi la organizaţii oculte, stare materială personală, familiară şi a rudelor până la gradul 2 de rudenie.

2. Membrii comisiei de examinare şi candidaţii, nu pot fi persoane compromise, cum sunt membrii unor organizaţii sau partide politice nedemocratice, marxiste, fasciste, care ar afecta credibilitatea comisiei şi a Demnitarilor atestaţi.

3. Presa scrisă şi audiovizuală, va asigura transparența rezultatelor examinării.

4. Candidaţii, la înscrierea pentru susţinerea examenului de atestare vor preciza demnitatea de stat sau publică, specialitatea pentru care susţin examenul, zona teritorială agreata pentru înscrierea pe listele electorale, în ordinea descrescătoare a mediei până la minim 8, criteriul de baza fiind nota obţinută la examenul de specialitate.

5. Numărul candidaţilor prezenţi la examen este nelimitat. Demnitarii atestaţi vor fi înscrişi în Clubul Elitelor, la specialitatea pentru care a optat la înscriere.

6. Înscrierile în Clubul Elitelor în baza Diplomei de Demnitar de Stat sau Public, al cărui statut va oferi cele mai eficiente politici de dezvoltare a naţiunii romane, pe termen scurt, mediu şi lung, aşează România în vitrina ţărilor dezvoltate, civilizate, pentru viitoarele generaţii.

7. Demnitarii sunt aleşi pe viaţă în Clubul Elitelor, sunt propozabili cât timp sunt atestaţi ca Demnitari, necontestaţi de opinia publică sau de membrii Consiliului de Onoare al „Clubului Elitei”.

8. Costurile creării şi funcţionarii acestei elite a Demnitarilor, devotată Naţiunii Romane, sunt mult prea mici faţă de actualele pagube materiale şi deteriorarea imaginii publice a politicienilor, abili demagogi, cu repercusiuni grave asupra bugetului Naţional în domeniul de stat, public şi privat.

9. Retribuirea Demnitarilor de stat şi publici în perioada exercitării funcţiei de conducere, va fi stabilită iniţial la nivel mediu prevăzut în nomenclatorul domeniului de activitate prestată cu contract de muncă, cu posibilitatea creşterii retribuţiei proporţional cu aportul Demnitarului la creşterea produsului intern brut pe ramură de activitate la nivel naţional, la creşterea aportului financiar la Bugetul Public Naţional şi nivelul de trăi a populaţiei României.

10. Demnitarii, în timpul exercitării funcţiei, nu pot conduce în mod direct sau indirect în acelaşi timp şi propriile afaceri, fiind bugetari prin retribuţia lunară sau anuală ca Demnitari, a căror venituri vor fi declarate în scris public anual.

11. Clubul Elitei va avea iniţial, un efectiv de cca. 1.000 de membri atestaţi şi va funcţiona prin autofinanţare, autoadministrare, ca un guvern în stand-by cu misiunea de a coopta un număr suficient de mare de membri ce vor fi înlocuiţi, la unul sau cel mult două mandate a câte patru ani de activitate.

12. Excluderea Demnitarilor din Clubul Elitelor, pentru daune materiale şi morale săvârşite cu premeditare, exceptând cazurile fortuit, atrage fără echivoc excluderea din funcţii de stat şi publice, deferirea cazului justiţiei, judecarea şi condamnarea în regim de urgenţă.

13. Clubul Elitei funcţionează prin autofinanţare, autoadministrare, garanţie a competentei şi moralităţii candidaţilor independenţi pentru alegerile Prezidenţiale, Europarlamentare, Parlamentare şi Administrative. Comparând cu unii politicieni, a căror moralitatea, caracter, competenta profesională şi vicii ascunse, au afectat imaginea propriului partid, decepţionând propriul electorat, Clubul Elitelor garantează în viitorul apropiat, prosperitate cu demnitate, pentru romani şi România.

14. Pe lângă Clubul Oamenilor de Ştiinţă al Academiei Romane, România va avea şi Clubul Elitei Demnitarilor de Stat şi Publici care va funcţiona prin autofinanţare din cotizaţiile membrilor Clubului Elitelor CE, taxa de iniţiere, de evaluare, examinare, atestare, eliberarea diplomei şi a simbolurilor Clubului Elitei, conform prevederi anexei 9 la LSNR.

15. Numărul membrilor Clubului Elitei atestaţi şi a simpatizanţilor ca membri şi viitori candidaţi, nu este limitat.

16. Proiectul este aplicabil din toamnă acestui an şi în cazul unor alegeri anticipate, oferind şansă de a fi atestat că Demnitar, oricărui om politic, cu condiţia respectării criteriilor de atestare, stipulate în acest proiect.

Am conceput prezenta Anexa 6 la Legea Siguranţei Naţionale a României (LSNR) în anul 1995, la cererea expresă a Preşedintelui Corneliu Coposu, impusă de revenirea în forţă armată la conducerea noilor Instituţii democratice, a activiştilor PCR demagogi deghizaţi, strămutaţi şi instalaţi în funcţii de stat şi publice, sub supravegherea iniţiatorilor loviturii de stat conduşi de Ion Ilici Iliescu, lovitură dată după alungarea lui N. Ceauşescu de la conducerea ţării de milioanele de romani revoltaţi din toată ţara.

Sper ca acest proiect, „LSNR cu 10 anexe”, să fie evaluat cu maximă răspundere, respectând procedurile democratice a unui Parlament cu „oameni politici” responsabili şi competenţi, spre binele tuturor românilor şi României, pentru prosperitate cu demnitate.

 

Proiectul este protejat de Legea 8/1996, ORDA şi OSIM

Autor Lt. Col. r. Dumitru Prichici

 

   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   


Condamnat la tăcere! Până când? - o carte plină de dovezi ale corupției din România, scrisă de lt. col. (r) Dumitru PrichiciDe la căpușă la cătușă, o carte despre cum poate scăpa România de politicienii căpușari (corupți), scrisă de lt. col. (r) Dumitru PrichiciCumpărați acum!

Dacă locuiți în România, comandați cărțile aici: http://www.librariacoresi.ro/shop?&search=Dumitru%20Prichici

Dacă locuiți în afara României, comandați cărțile aici: http://amzn.to/2CITd5W (sau de pe site-ul Amazon aferent țării în care locuiți).

Dacă doriți edițiile electronice ale cărților, faceți click aici: http://www.ibooksquare.ro/Home/Search?searchtext=Dumitru%20PrichiciDocumente de maxim interes... click aici!

Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, scrieţi-ne la: zenith@zenithtrading.ro